ຍອັກໆ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ວ. ອາການຍ່າງ ຫຼືແລ່ນບາດຈໍ້ໆດວ້ຍຄວາມເມື່ອ ເອີ້ນແລ່ນຍອັກໆ, ຕຳ ແລະ ໜັງຄອ່ຍໆ ເຊັ່ນ ຕີງຍອັກໆ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!