ຊຸ້ມ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ນ. ທີ່ຢູ່ຊົ່ວຄາວເຮັດໄວ້ກັບດີນ ສວ່ນຫຼາຍເຮັດດວ້ຍໃບໄມ້ ແລະງ່າໄມ້ ເອີ້ນຊຸ້ມ. 2 ກ. ເຊື່ອງ, ລີ້, ເອົາໄວ້ບອ່ນບັງຕາ ຫຼື ບອ່ນຮົກ, ສວ່ນຫຼາຍມັກໃຊ້ກັບງົວກັບຄວາຍເຊັານເອົາຄວາຍໄປຊຸ້ມໄວ້ໃນປ່າ ເປັນຕົ້ນ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!