ຄວ່າງຄ້ອນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄໍາຖືກ                 ຄໍາຜິດ

                    ຄວ່າງຄ້ອນ                 ຄ່ວາງຄ້ອນ, ຄ່ວງຄ້ອນ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!