ຂໍທານ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ກ. ຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍການຂໍຜູ້ອື່ນ.

2 ນ. ຄົນຂໍທານ, ຄົນທີ່ມີອາຊີບໃນທາງຂໍທານ ມີກຳລັງວັງຊາແຕ່ກໍ່ບໍ່ອອກແຮງງານ ຂໍເຂົາລ້ຽງຊີວິດຕະຫຼອດຕາຍ ເອີ້ນ ຂໍຂົບນົບກິນ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!