ຂີ້ໄຂ່ຂາງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຂີ້ແມງວັນທີ່ພາກັນໃຫ້ເກີດເປັນຕົວໝອນ ຕາມໄຫປາແດກ ຫຼື ຊາກເນົ່າເໝັນຕ່າງໆ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!