Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ຂີ້ເຫຼັກບ້ານ

ຂີ້ເຫຼັກບ້ານ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຊື່ພັນໄມ້ແນວໜຶ່ງ ຕົ້ນໃຫຍ່ ໃບນ້ອຍ ເກີດຕາມບ້ານ ເອີ້ນ ຂີ້ເຫຼັກບ້ານ ໃບອ່ອນ ໃຊ້ແກງກິນເປັນອາຫານແຊບຫຼາຍ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!