ຂີ້ສ່າ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ກາກຂອງສິ່ງທີ່ເອົາມາເຮັດເຫຼົ້າ ແລະ ຕົ້ນກັ່ນເອົາລົດເມົາອອກໝົດແລ້ວ, ຂີ້ເຫຼົ້າ ກໍ່ວ່າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!