ຂີ້ຖັກແທ່

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ສັດແນວໜຶ່ງຄືຂີ້ກະເດືອນແຕ່ໂຕນ້ອຍກວ່າ ສີເກືອບເປັນສີແດງມັກຢູ່ຕາມທີ່ຊຸ່ມ ຕາມຂີ້ສີກ, ມັກກັດກິນຮາກພູ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!