ຂີ່

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ກ. ນັ່ງຢູ່ທາງເທິງ, ເຕັງ, ນັ່ງເອົາຂາຢ່ອນລົງ ເອີ້ນ ຂີ່ ເຊັ່ນ ຂີ່ມ້າ, ຂີ່ຊ້າງ, ຂີ່ຄວາຍ, ຂີ່ງົວ, ຂີ່ຂອນໄມ້ …ຢ່າງວ່າ “ບຸນບໍ່ເຄີຍຂີ່ຊ້າງ ຢ້ານແຢ່ງພາຕົກ ບຸນບໍ່ເຄີຍຂີ່ຄົກ ຢ້ານສາກກະເບືອພາເຕັ້ນ” (ຜະຫຍາ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!