ຂະໝຸດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຊື່ພັນໄມ້ດອກແນວໜຶ່ງ ຕົ້ນນ້ອຍດອກຂາວຫອມ ເອີ້ນ ດອກຂະໝຸດ ຢ່າງວ່າ “ມີທັງດອກເກດແກ້ວ ທອງເທດຂະໝຸດຂາວ ຂຸມຟູມເຄືອກ່າຍກໍແກມກ້ານ” (ຂຸນທຶງ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!