ຂະໜັນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ນ. ຊື່ພັນໄມ້ປ່າແນວໜຶ່ງ ມີໝາກໃຫຍ່ ຄ້າຍໝາກຂະໜຸນຂະໜັນແປ້ນ” (ກາ).

2 ນ. ບັງຫຽນ, ເຫຼັກຜ່າປາກມ້າ ເອີ້ນຂະໜັນ, ຂະໜັນທອງ, ແຄ່ມ ກໍ່ວ່າ ຢ່າງວ່າ “ຄ້ອມວ່າພະສັ່ງແລ້ວຊັກເຄັ່ງຂະໜັນທອງ ອາຊະໄນຜາຍ ລ່ວງຕາມທາງເຄົ້າ” (ເວດ-ກອນ).

3 ກ. ກັ້ນ, ບັງ, ມີອຳນາດ, ມີວາສະໜາ, ປ້ອງກັນສັດຕູໝູ່ອາມິດ ແລະ ໄຂ້ເຈັບໄດ້ບາງຄັ້ງບາງຄາວ ຢ່າງວ່າ “ແມ່ນຊື່ໂພຍແສນຊັ້ນ ສັດຕູມານມາບັງບຽດກໍ່ດີ ອຳນາດນ້ອງ ຕາງຕ້າຍເຂື່ອນຂະໜັນ” (ສິນ).

4 ນ. ຊ້າງທ້າວເຈືອງ ຫຼື ຂຸນເຈືອງ, ຂຸນເຈືອງມີຊ້າງຕົວໜຶ່ງ ຊື່ຂະໜັນ ຢ່າງວ່າ “ຕົວໜຶ່ງຮຽກຊື່ຂະໜັນແດນດ້າວ ຊຸມພູມະນຸດສະລາດ ເງືອກຢູ່ໃຕ້ແມ້ນ້ຳ ດຳຂ້າຕຸ່ມຕາຍ” (ຮຸ່ງ).

5 ກ. ລ້ອມ, ບັງ, ຕັນ ຢ່າງວ່າ “ຊອບທີ່ພູວະນາດທ້າວ ປອງປູກຖົມແຖມນີ້ແລ້ວ ຍໍຫິນຂະໜັນເຂື່ອນເບັງບັງນ້ຳ” (ຮຸ່ງ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!