ຂະຈອນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1 ນ. (ປ.) ຜູ້ໄປໃນອາກາດ, ນົກ, ຕາເວັນ, ລົມ, ແມງໄມ້ຕ່າງໆ.

2 ກ. ໄປໃນອາກາດ, ແຜ່ກະຈາຍໄປ, ຟົ້ງໄປ ຟົ້ງຕະຫຼົວໄປ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!