ກາລົກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. (ປ.) ຜູ້ທຳ, ຜຸ້ເຮັດ ຊື່ຄຳໃນໄວຍາກອນສ່ວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງກ່າວດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ເຂົ້າກັບກິລິຍາ (ກະລິຍາ) ມີ 6ຢ່າງ ຄື: ກັດຕຸກາລົກ ຜູ້ເຮັດເອງທໍາເອງ ກຳມະກາລົກ ຜູ້ຖືກທຳ, ກາລະນະກາລົກ ເຄື່ອງທໍາ, ສຳປະທານະກາລົກ ຜູ້ຮັບທໍາ ອະປະທານະກາລົກ ບ່ອນເຮັດຈາກ, ອະທິກາລະນະກາລົກ ສະຖານທີ່ເຮັດ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!