ກະໂຖນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຊື່ພາຊະນະໃຊ້ຖົ່ມນ້ຳລາຍ ຫຼື ນ້ຳໝາກ ຫຼືຖົ່ມນ້ຳບ້ວນປາກ ເອີ້ນກະໂຖນ, ງ້ຽງກໍ່ວ່າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!