ກະເສດສຸມ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ການເຮັດນາ ຫຼືສວນ ດ້ວຍການໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາການໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍ, ການປູກພືດໃນເນື້ອທີ່ຈຳກັດແຕ່ໃຫ້ໄດ້ຜົນຫຼາຍ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!