ກະເຕົາ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ປາສ້ອຍ ຫຼືປາແຕບທີ່ຕາກແຫ້ງໝົດທັງຂີ້ ເອີ້ນ ປາເຕົາ ຫຼືປາກະເຕົາ ມີ2 ຊະນິດ ຄື: ປາກະເຕົາແຫ້ງ ແລະ ປາກະເຕົາຕຳໃສ່ບັ້ງ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!