ກະເຊົ້າ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1. ນ. ພາຊະນະສານດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ເປັນງວງ ໃຊ້ສຳລັບມ້ຽນສີ່ງຂອງ ມີເສື້ອຜ້າເປັນຕົ້ນ ຫ້ອຍໄວ້ພາຍໃນເຮືອນ.

2. ນ. ພາຊະນະສານດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ມີຫູ ໃຊ້ເຊືອກເປັນສາຍ ສຳລັບຫາບ ຫິ້ວ ຫຼືຄອນ ກະເຊົາກໍ່ວ່າ ໃຊ້ໃສ່ສີ່ງຂອງໃນເວລາເຂົ້າປ່າ ໄປຫາໝາກໄມ້ຫົວມັນ ແລະ ຜັກຕ່າງໆ ຢ່າງວ່າ “ສຽມຂຸດມັນຄົມປອດກະເຊົ້ານ້ອຍສອດສົບດີ” (ເວດ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!