ກະເຊີ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ພາຊະນະທີ່ສານດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກະບຸງ ປາກກວ້າງ ກົ້ນຮອມໃຊ້ສຳລັບຕວງເຂົ້າເປືອກ ແລະ ເຂົ້າສານ, ອີກຢ່າງໜື່ງເປັນກະເຊີຊະນິດໃຫຍ່ເອົາໃສ່ເທິງກວຽນ ໃຊ້ບັນທຸກເຂົ້າເປືອກ ເອີ້ນ ກະເຊີ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!