ກະຮອກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ສັດສີ່ຕີນແນວໜຶ່ງ ຕົວໃຫຍ່ກວ່າກະແຕ ອາໄສຢູ່ໂກນໄມ້ ມັກໄຕ່ເຕັ້ນຫາກິນຕາມສາຂ່າງໄມ້ ມີ 3 ຊະນິດຄື: ກະຮອກແດງ, ກະຮອກດ່ອນ, ກະຮອກດຳ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!