ກະລວດກະລາດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ວ. ບໍ່ກ້ຽງບໍ່ມື່ນ, ພໍແຕ່ແລ້ວມື, ບໍ່ແຈ້ງບໍ່ຂາວ ເຊັ່ນ: ລ້າງໝໍ້ ຖ້ວຍ ໂຖ ໂອ ຊາມ ບໍ່ສະອາດ ເອີ້ນ ກະລວດກະລາດ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!