ກະມຶດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ລີງກັງໂຕໃຫຍ່ ເອີ້ນ ກະມຶດ ຢ່າງວ່າ “ອ້າຍນີ້ແນວກະມຶດເຖົ້າ ລີງກັງກົ້ນຂີ້ດ່າງ ເຮັດຄູ້ຢູ້ຄ້າງຢ້າງ ປາຍໄມ້ແຄ້ນໝາກເຄັງ” (ຜະຫຍາ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!