ກະພ້ອມ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຊື່ພາຊະນະທີ່ສານດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ຮູບຄ້າຍກະບຸງ ແຕ່ນ້ອຍກວ່າ ໃຊ້ເຊືອກເປັນສາຍ ສຳລັບຕວງເຂົ້າເປືອກ ຫຼື ເຂົ້າສານ ເອີ້ນກະພ້ອມ ຢ່າງວ່າ “ໄຖນາແລ້ວ ຢ່າລືມຄວາຍກັບແອກ ຖືກຫ່າເຂົ້າຫາບພ້ອມ ຍັງຊິໂອ້ອ່າວເຖີງ” (ບ).

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!