ກະປຸ່ມ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຊື່ພາຊະນະຊະນິດໜຶ່ງ ສານດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ຮູບກົມໃຫຍ່ ມີຝາອັດ ໃຊ້ໃສ່ສິ່ງຂອງ ມີເສື້ອຜ້າ ເປັນຕົ້ນ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!