Home » ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ » ກະນ່ອງກະແນ່ງ

ກະນ່ອງກະແນ່ງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ວ. ອາການເວົ້າບໍ່ຊັດຖ້ອຍຊັດຄວາມ ເອີ້ນ ເວົ້າກະນ່ອງກະແນ່ງ, ກະໝ້ອງກະແໝ້ງ ກໍ່ວ່າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!