ກະຕໍ່າ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ເຄື່ອງຫ້າງເອົາສັດປ່າ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ທ່ອນຍາວ ໜັກສົມຄວນ ມີສາຍໃຍພານ ເວລາສັດແລ່ນມາພານສາຍໃຍນີ້ ແລ້ວໄມ້ແມ່ກະຕໍ່າຈະລັ່ນລົງເຕັງມັນຕາຍທັນທີ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!