ກະຊວງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ສະຖານທີ່ເຮັດການ ຂອງລັດຖະບານ ອັນເປັນບ່ອນໂຮມກິດຈະການຂອງປະເທດສ່ວນໜຶ່ງໆ ສູງກວ່າທະບວງຂື້ນໄປມີຫົວໜ້າເປັນລັດຖະມົນຕີ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!