ກະຈາຍ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

1. ນ. ຊື່ຫວ້ານແນວໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ ຫວ້ານກະຈາຍ ມີຜິດຮ້າຍແຮງ.

2. ນ. ໄມ້ພຸ່ມແນວໜຶ່ງ ລຳ ແລະ ກ້ານມີໜາມ ໝາກມີລັກສະນະກົມ ໃບເປັນແຫຼບໃຊ້ເຮັດສີດຳ.

3. ກ. ຢາຍອອກ, ຫວ່ານຊະອອກ, ແຈກອອກ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!