ກະຈັບ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ. ຊື່ຜັກຊະນິດໜື່ງ ມີສອງແນວ ຄື: ກະຈັບນ້ອຍ ແລະ ກະຈັບໃຫຍ່ ໃບ ແລະ ໝາກ ໃຊ້ກິນເປັນອາຫານໄດ້.

ນ. ພືດລອຍນ້ຳຊະນິດໜື່ງ ມີໝາກກິນໄດ້ ໃບໃຊ້ເປັນຜັກ ເອີ້ນ ໝາກກະຈັບ ໝາກຈັບ ກໍ່ວ່າ.

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!