Home » ໝາເຫົ່າຊ້າງ

ໝາເຫົ່າຊ້າງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໄດ້ນຳເອົາສັດ ມີລັກສະນະ ກົງກັນຂ້າມກັນ ດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ພຶດຕິກຳ ລະຫວ່າງ ຊ້າງ ເປັນສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ກັບ ໝາ ເປັນສັດນ້ອຍ. ການທີ່ໝາໄປເຫົ່າຊ້າງ ກໍບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ແຕ່ເປັນໂທດ ໃຫ້ແກ່ໝາເອງ ປຽບດັ່ງບຸກຄົນຜູ້ນ້ອຍ ທີ່ເຫັນການກະທຳ ອັນທີ່ດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ຂອງຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້ານາຍ ມີອຳນາດສູງ ໄປທັກທ້ວງ ກ່າວເວົ້າໃຫ້ຮູ້ ຜົນສຸດທ້າຍ ຕົນເອງເສຍຫາຍ.

(ຫຸມພັນ, 2007:55)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!