Home » ໜ້າໄຫວ້ຫຼັງຫຼອກ

ໜ້າໄຫວ້ຫຼັງຫຼອກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮັດຕິ ນົບໄຫວ້ ພໍລັບຫຼັງໄປແລ້ວ ກັບເວົ້າພື້ນທານຂວັນ ເຊິ່ງມີແຕ່ສິ່ງທີ່ຫຼອກລວງ ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈ, ຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຈິງໃຈ ກັບຄົນອື່ນເລີຍ. ຕໍ່ໜ້າເຮັດອີກຢ່າງໜຶ່ງ ລັບຫຼັງພັດເຮັດອີກແບບໜຶ່ງ  ທີ່ມີຄວາມກົງກັນຂ້າມກັນ.

(ທອງມີ, 2007:189)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!