Home » ໜາມປັກເອົາໜາມບົ່ງ

ໜາມປັກເອົາໜາມບົ່ງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ໜາມ ແມ່ນ ສ່ວນແຫຼມໆ ນ້ອຍໆ ທີ່ຕິດຢູ່ນຳ ຕົ້ນໄມ້ບາງຊະນິດ ຄົນລາວ ມັກເຊື່ອວ່າ ເວລາມີ ໜາມປັກ ແມ່ນໃຫ້ນຳເອົາ ໜາມນັ້ນ ມາບົ່ງຄືນ ເພື່ອແກ້ກັນໃຫ້ມັນດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ຈຶ່ງໝາຍເຖິງ ການຕອບໂຕ້ ຫຼື ແກ້ແຄ້ນ ດ້ວຍວິທີການ ທີ່ເຮັດໃນທຳນອງ ດຽວກັນກັບ ທີ່ເຮັດມາ, ການແກ້ຄືນ ດ້ວຍວິທີດຽວກັນ.

(ດວງຈັນ, 1991:34)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!