Home » ໄສ້ເປັນໜອນ

ໄສ້ເປັນໜອນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ໄສ້ ແມ່ນ ອະໄວຍະວະ ທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ເປັນອະໄວຍະວະ ທີ່ສຳຄັນ, ໜອນ ແມ່ນ ລູກຂອງແມງໄມ້ ຫຼື ແມງວັນ ທີ່ເຈາະຂອງທີ່ ເນົ່າເໝັນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ ອັນຕະລາຍ. ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ປຽບກັບຄົນ ໃນຄອບຄົວດຽວກັນ ຫຼື ຄົນ ທີ່ເປັນເພື່ອນສະໜິດ ພວກດຽວກັນ ແຕ່ພັດທໍລະຍົດ ບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ກັນ.

(ທອງມີ, 2007:170)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!