Home » ໄຂ້ຍຸງລາຍໄພງຽບທີ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້

ໄຂ້ຍຸງລາຍໄພງຽບທີ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນອກຈາກບັນຫາ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກໍາລັງລະບາດໃນທົ່ວໂລກ ກໍຄື ທົ່ວປະເທດ, ຍັງມີອີກພະຍາດໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ ປ້ອງກັນນັ້ນ ຄືພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫຼື ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ຊຶ່ງພະຍາດນີ້ ມັກແຜ່ລະບາດຮ້າຍແຮງ ໃນໄລຍະລະດູຝົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນພະຍາດ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຈໍານວນຄົນເຈັບ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ທຸກຄົນຄວນເອົາໃຈໃສ່ ປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນແຕ່ຫົວທີ ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ 5 ປ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

  • ການປິ່ນປົວສະເພາະພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ.

ການປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງລາຍ ຍັງບໍ່ມີຢາຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສະເພາະສໍາລັບ ກໍາຈັດເຊື້ອໄວຣັສ. ການຮັກສາຕາມອາການ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ ສົມຄວນເຮັດ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໃນຂັ້ນທໍາອິດ ເມື່ອມີໄຂ້ສູງ ຈະໃຫ້ຢາ ປາຣາເຊຕາໂມນ  ຫາກມີອາການ ປວກຮາກໃຫ້ໃຊ້ ຢາແກ້ປວດຮາກ ແລະ ໃຫ້ດື່ມນໍ້າເກືອແຮ່ ຫຼື ນໍ້າໝາກໄມ້ເທື່ອລະໜ້ອຍ ແຕ່ດື່ມເລື້ອຍໆ. ລວມທັງສັງເກດ ອາການຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດ ພາວະຊັອກໄດ້ ອາການທີ່ຄວນຮູ້ມີ: ອາການປວດທ້ອງ, ຍ່ຽວໜ້ອຍ, ກະວົນກະວາຍ ຫຼື ເຊື່ອງຊຶມ, ມື, ຕີນ ເຢັນພ້ອມກັບໄຂ້ຫຼຸດ, ໜ້າມືດ, ເປັນວິນງ່າຍ, ຫາກເກີດອາການ ແບບນີ້ໃຫ້ຮີບໄປ ໂຮງໝໍທັນທີ.

  • ການປ້ອງກັນຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ຖືກຍຸງລາຍກັດ.

+ ນອນໃນມຸ້ງ ຫຼື ໃສ່ຕາໜ່າງກັນຍຸງພາຍໃນເຮືອນ.

+ ສີດສະເປກັນຍຸງ, ໄຕ້ຢາກັນຍຸງ ຫຼື ທາຢາກັນຍຸງ ແລະ ຄວນໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

+ ບໍ່ຄວນຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ອັບລົມ ຫຼື ເປັນມູມມືດ ມີແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ.

+ ໝັ່ນອາບນໍ້າ ຊໍາລະຮ່າງກາຍ ໃຫ້ສະອາດ ເພາະເຫື່ອຈະດຶງດູດ ໃຫ້ຍຸງກັດຫຼາຍຂຶ້ນ.

  • ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ.

+ ກິນຢາຫຼຸດໄຂ້ ເກີນຂະໜາດທີ່ແພດ, ໝໍກໍານົດ.

+ ກິນຢາແກ້ປວດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຢາ ປາລາເຊຕາໂມນ

+ ດື່ມເຫຼົ້າ, ເບຍ ຫຼື ສິ່ງມືນເມົາ

+ ໃສ່ນໍ້າເກືອ ທາງເສັ້ນເລືອດ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ເຖິງເວລາ ທີ່ຕ້ອງໃສ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມ ຢູ່ໂຮງໝໍ ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການ ເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້.

+ ໃນໄລຍະຕິດຕາມອາການ ບໍ່ຄວນກິນອາຫານ ທີ່ມີສີດໍາ ຫຼື ແດງ ເພາະເວລາ ອາຈົມເປັນສີດໍາ ຫຼື ແດງ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຮູ້ວ່າ ມາຈາກອາຫານ ຫຼື ເລືອດ.

  • ປະຕິບັດ 5 ປໍ ປາບພະຍາດ ໄຂ້ຍຸງລາຍ

  1. ປິດ: ປິດຝາພາຊະນະ ທີ່ເກັບນໍ້າໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາໄຂ່ໃສ່.

  2. ປ່ຽນ: ປ່ຽນນໍ້າໃນພາຊະນະ ເຊັ່ນ: ເຕົ້າດອກໄມ້, ນໍ້າຮອງຕີນຕູ້ ຖ້ານຮອງຈອກນໍ້າ.

  3. ປ່ອຍ: ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງ ເພື່ອກິນໜອນນໍ້າ.

  4. ປັບປຸງ: ປັບປຸງການອະນາໄມ ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມເຮືອນ ບໍ່ໃຫ້ມີກະໂປະກະປ່ອງ ຢາງຕີນລົດເກົ່າ ທີ່ມີນໍ້າຂັງ.

  5. ປະຕິບັດ: ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິໄສ ປະຈໍາທຸກໆອາທິດ ຖ້າເປັນໄຂ້ ໃຫ້ໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາໃກ້ບ້ານທ່ານ ຖ້າຫາກທຸກຄົນ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມ 5 ປໍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກໍຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປ້ອງກັນການເຈັບເປັນຈາກ ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: https://www.sanook.com/health/445/
ຄັດໂດຍ: ພອຍລິນດາ

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!