Home » ໄກ່ເຫັນຕີນງູ ງູເຫັນນົມໄກ່

ໄກ່ເຫັນຕີນງູ ງູເຫັນນົມໄກ່

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ທຳມະຊາດຂອງໄກ່ເວລາທີ່ເຮົາແນມເບິ່ງຮ່າງກາຍຂອງມັນຈະຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍຂົນ ແຕ່ຈະບໍ່ສັງເຫດເຫັນວ່າໄກ່ມີນົມ ສ່ວນງູກໍເປັນສັດເລືອຄານ ຈະບໍ່ປະກົດເຫັນຕີນຂອງມັນ ແຕ່ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໄດ້ເວົ້າເຖິງສັດສອງຊະນິດ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງເຫັນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນ ຫຼື ສັດອື່ນແນມບໍ່ເຫັນ ຄືໄກ່ແນມເຫັນຕີນງູ ສ່ວນງູພັດເຫັນນົມໄກ່.

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ມີຄວາມໝາຍປຽບເຖິງຄົນສອງຄົນ ຕ່າງຄົນຕ່າງຮູ້ເຫັນເລື່ອງເກົ່າ ຫຼື ຮູ້ຄວາມໃນກັນດີ ແຕ່ຄົນອື່ນຫາກບໍ່ເຫັນ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງຂອງສອງຄົນນີ້ ຕົວຢ່າງ ຄົນສອງຄົນເຮັດຄືຕົນເອງເປັນຄົນຮັ່ງມີ ຫຼື ມີຄວາມຮູ້ສູງເພື່ອອວດຄົນອື່ນ ແຕ່ທັງສອງຄົນນີ້ ຕ່າງຮູ້ຄວາມລັບຂອງກັນດີ ວ່າແທ້ຈິງແລ້ວ ຕ່າງຄົນຕ່າງບໍ່ມີເງິນ ຫຼື ຕ່າງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລີຍ ເມື່ອມາພົບກັນ ເຂົາຈຶ່ງເທົ່າກັບວ່າ ຮູ້ຄວາມລັບຂອງກັນແລະກັນ ດັ່ງຄຳໂຕງໂຕຍທີ່ວ່າ “ໄກ່ເຫັນຕີນງູ ງູເຫັນນົມໄກ່”

(ຫຸມພັນ, 2007:4)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!