Home » ໃຈບໍ່ກ້າ ບໍ່ໄດ້ຂີ່ຊ້າງງາ

ໃຈບໍ່ກ້າ ບໍ່ໄດ້ຂີ່ຊ້າງງາ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຊ້າງງາ ແມ່ນຊ້າງທີ່ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ, ຕົນໂຕໃຫຍ່, ໃຜໆກໍຕ້ອງການຢາກຈະຂີ່, ຄົນຈະຂີ່ໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານ.

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງການກ້າຄິດ, ກ້າຕັດສິນໃຈ, ກ້າເຮັດກ້າກະທຳ ໃນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຈຶ່ງສຳເລັດຜົນ ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ຢ່າງສວຍງາມ, ຖ້າເຮົາກ້າຕັດສິນໃຈ ໃນການປະກອບກິດຈະການງານໃດໜຶ່ງ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດ ຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ.

(ຫຸມພັນ, 2007:13)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!