Home » ເຮັດໄຮ່ພໍກະຈາ ເຮັດນາພໍກະເທີນ

ເຮັດໄຮ່ພໍກະຈາ ເຮັດນາພໍກະເທີນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ການເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ ກໍພໍແຕ່ກຸ້ມກິນ ຫຼື ບາງຄັ້ງກໍພໍກຸ້ມປາກກຸ້ມທ້ອງ, ຍ້ອນແຮງງານບໍ່ພຽງພໍ ຊິເຮັດຫຼາຍກໍເມື່ອຍ ແຮງບໍ່ເຖິງ ຫຼື ວ່າເຮັດໄປແລ້ວຕີນແລ້ວມື ພໍບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນ ຄິດວ່າຕົນເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານ ສັນຫຼັງຍາວ ຈິ່ງເຮັດເພື່ອເອົາໜ້າໄວ້ລ້າໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນອອກມາ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບໝາກ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຈະເອົາອັນໃດກໍບໍ່ໄດ້ (ພໍກະເທີນ).

(ອ່ອນສີ, 2007:81)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!