Home » ເຫັນກົງຈັກເປັນດອກບົວ

ເຫັນກົງຈັກເປັນດອກບົວ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ກົງຈັກ ແມ່ນ ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ໝູນວຽນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ດອກບົວ ແມ່ນດອກໄມ້ ຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ນຳເຂົ້າໃນການ ບູຊາ ທາງພຸດທະສາສະໜາ. ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນນັ້ນ ແມ່ນ ກົງຈັກ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ, ບໍ່ງາມ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຜູ້ເຫັນ ພັດຄິດວ່າ ຕັດສິນໃຈວ່າ ເປັນດອກບົວເປັນສິ່ງທີ່ດີ, ເປັນສິ່ງທີ່ງາມ ຫຼື ຖືກຕ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນຈະເວົ້າຫຍັງ, ເບິ່ງຫຍັງ ຫຼື ຕັດສິນໃຈອັນໃດ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄິດ ພິຈາລະນາກ່ອນ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ.

(ທອງມີ, 2007:186), ສຶກສາຄຳໂຕງໂຕຍໃນພາສາລາວ, ປ. ໂທ ປີ 2015

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!