Home » ເສຍຊີວິດ ເສຍສະລະຊີວິດ ໃນພາສາລາວ

ເສຍຊີວິດ ເສຍສະລະຊີວິດ ໃນພາສາລາວ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ການເລືອກ ແລະ ຄິດກ່ອນການໃຊ້ຄຳນັ້ນ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ ໃນທຸກໂອກາດ ຂອງການໃຊ້ພາສາ, ມີຫຼາຍຄົນ ຍັງເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມໝາຍ ຂອງຄຳວ່າ ຄິດກ່ອນການໃຊ້ຄຳນັ້ນ ແມ່ນຄວນຄິດສະເພາະ ໃນເລື່ອງຜົນກະທົບ ຕໍ່ດ້ານມະນຸດສຳພັນ ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ ຄື: ຫຼີກລ່ຽງທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດ, ເສຍໃຈ, ກະທົບຈິງໃຈ ຂອງຜູ້ຟັງ, ຂອງຜູ້ທີ່ເຮົາລົມນຳ ເປັນສຳຄັນ. ການຄິດຄຳກ່ອນໃຊ້ນີ້ ສາມາດເປີດແງ່ອອກໄປໃຫ້ກວ້າງ ແລະ ດ້ວຍຫຼາຍມາດຖານໃໝ່ ຍິ່ງເປັນການດີ. ໃນນັ້ນ ມາດຖານ ທີ່ຈຳເປັນຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນ ເລື່ອງພາລະກຳລັງ ຂອງແຕ່ລະຄຳທີ່ເຮົາ ມານຳໃຊ້ ໃນວະລີ ຫຼື ປະໂຫຍກນັ້ນໆວ່າ ຄຳນັ້ນ ມາເພີ່ມເຂົ້າ ຈະໄດ້ຄວາມໝາຍອັນໃດ ແລະ ຖ້າຂາດຄຳນັ້ນ ຈະມີຜົນຕໍ່ຄວາມໝາຍ ຂອງວະລີ ຫຼື ປະໂຫຍກນັ້ນໆຢ່າງໃດ, ເພາະວ່າ ຕາມກົດເກນຂອງຄຳ ແລະ ການໃຊ້ພາສານັ້ນ ທຸກຄຳ ລ້ວນແຕ່ມີບົດບາດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມໝາຍໃດໜຶ່ງ, ບໍ່ມີຄຳ-ຄຳໃດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນວະລີ ຫຼື ປະໂຫຍກແລ້ວ ຈະບໍ່ສະແດງຄຳໃດໆເລີຍ. ຈາກນີ້ເຮົາລອງມາເບິ່ງ ຕົວຢ່າງ ດັ່ງທີ່ໃຫ້ໃນຫົວເລື່ອງຄື:

ຄຳວ່າ: “ເສຍຊີວິດ” ໝາຍເຖິງ ອາການຕາຍ ດ້ວຍການເຈັບເປັນ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດ ຄຳນີ້ ໃຊ້ກັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ເພື່ອກ່າວເຖິງ ອາການຕາຍນັ້ນ ໃຫ້ເປັນຄວາມໝາຍ ທີ່ບໍ່ຫຍໍ້ຫຍັນ, ຊ້ຳຊອກ, ແຄ້ນເຄືອງ, ພ້ອມນີ້ກໍ່ຕາຍ ເພາະຄວາມທົນບໍ່ໄດ້ ຕໍ່ອາການເຈັບ ກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນ ການອາສາ ຫຼື ສ່ຽງຊີວິດ.

ຄຳວ່າ: “ເສຍສະລະຊີວິດ” ໃນຄຳນີ້ ມີຄຳວ່າ: ສະລະ ເຂົ້າມາເພີ່ມ ຕາມກົດເກນແລ້ວ ຄຳນີ້ຕ້ອງມີ ພາລະ ແລະ ມີຄ່າຕໍ່ກັບວະລີນີ້ ຄື: ເສຍສະລະຊີວິດ ໝາຍເຖິງ ອາການທີ່ອາສາ, ໂສເອົາຊີວິດໄປຕາຍ ໂດຍທີ່ຜູ້ສະລະນັ້ນ ບໍ່ເຈັບບໍ່ເປັນ, ບໍ່ແມ່ນອຸປະຕິເຫດ, ເປັນການຕັດສິນໃຈ ຕາຍ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃດໜຶ່ງ ເປັນສຳຄັນ. ດ້ວຍການອະທິບາຍ ສົມທຽບນີ້ ເຮົາຈະເຫັນ ຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງຄວາມໝາຍ ໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງຄຳ: ເສຍຊີວິດ ແລະ ເສຍສະລະຊີວິດ ໃນກໍລະນີ ທີ່ປະຊາຊົນ ຕາຍ ພ້ອມກັນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ດັ່ງກໍລະນີ ທີ່ເກີດ ໃນຖ້ຳປິວ, ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນປີ 1968 ເພາະໂຈນອາກາດຂອງ ຈັກກະພັດ ທີ່ຕັ້ງໃຈຂ້ານັ້ນ ສົມຄວນເອີ້ນເປັນ: ເສຍຊີວິດ. ເພາະປະຊາຊົນ ທີ່ຕາຍນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຂານອາສາ ເຂົ້າສູ້ຢ່າງໂສຕາຍ, ເປັນການຫຼົບລີ້ ເພື່ອໃຫ້ພົ້ນ ຈາກໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ໄພແຫ່ງຄວາມຕາຍ, ຍ້ອນຫຼົບລີ້ ບໍ່ພົ້ນ ຈາກເງື່ອມມືຂອງ ພວກສາມານ ສັນດານຮຸກຮານ ຈຶ່ງຕາຍໄປຢ່າງ ໜ້າສົມເພດເວດທະນາ.

ນັກຮົບສີທອງວິລະຊົນ ເປັນການເສຍສະລະຊີວິດ ທີ່ແທ້ຈິງ ເພາະທ່ານ ຕັ້ງໃຈ ທັງຂານອາສາສູ້ກັບ ສັດຕູ, ຕາຍເປັນຕາຍ ບໍ່ຍອມຖອຍ ເຊິ່ງເປັນການເສຍສະລະຊີວິດ ໃຫ້ແກ່ການຕໍ່ສູ້ ກັບສັດຕູນັ້ນ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ເປັນການເສຍສະລະຊີວິດ ຢ່າງສົມກຽດ ຂອງນັກຮົບລາວ.

ຮັກພາສາຂອງເຮົາ

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!