Home » ເບິ່ງຊ້າງໃຫ້ເບິ່ງຫາງ ເບິ່ງນາງໃຫ້ເບິ່ງແມ່

ເບິ່ງຊ້າງໃຫ້ເບິ່ງຫາງ ເບິ່ງນາງໃຫ້ເບິ່ງແມ່

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ການຈະເບິ່ງຊ້າງທີ່ດີນັ້ນ ກໍຕ້ອງເບິ່ງທີ່ຫາງ, ກົກຫາງໃຫຍ່, ທີ່ມີຂົນຍາວ ເປັນລະບຽບ ຫາງບໍ່ເປັນຝອຍຂາດ, ຖ້າຈະເບິ່ງຜູ້ຍິງທີ່ດີ ກໍຈະເບິ່ງແມ່ຂອງຜູ້ຍິງນັ້ນ ເພາະແມ່ເປັນຜູ້ລ້ຽງ ເປັນຜູ້ອົບຮົມສັ່ງສອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວບູຮານ ຈິ່ງມັກເວົ້າວ່າ ຖ້າແມ່ດີ ລູກກໍດີນຳ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນຈະເລືອກຄູ່ຄອງ ຜູ້ຊາຍໃນສະໄໝກ່ອນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລືອກເບິ່ງ ເຊື້ອຊາດວົງຕະກຸນໄປພ້ອມ.

(ທອງມີ, 2007:179)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!