Home » ເຂົ້າຫຼາມເຫຼືອບັ້ງ

ເຂົ້າຫຼາມເຫຼືອບັ້ງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ເຂົ້າຫຼາມ ແມ່ນອາຫານຊະນິດໜຶ່ງຂອງຄົນເຮົາ ເຊິ່ງນຳເອົາໄມ້ໄຜ່ທີ່ເປັນບັ້ງມາແລ້ວ ເອົາເຂົ້າໜຽວທີ່ໝ່າ ແລະ ນ້ຳ ບາງຄົນກໍເອົານ້ຳໝາກພ້າວ ຄັ້ນມາໃສ່ກັບເຂົ້ານັ້ນ ແລ້ວກໍເອົາໄປເຜົາໄຟ ເຊິ່ງຖ້າໃສ່ເຂົ້າຫຼາຍ ເວລາເອົາໄປເຜົາໄຟ ມັນຈະລົ້ນອອກມາ. ສະນັ້ນ, ມັນຈິ່ງໝາຍເຖິງ ການບໍ່ຮັບຮູ້ ປະມານກະຕວງ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ.

(ຫຸມພັນ, 2007:6)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!