Home » ຮູບງົວກິນຫຍ້າ

ຮູບງົວກິນຫຍ້າ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນັກແຕ້ມ: “ ນີ້ທ່ານ… ຮູບແຜ່ນນັ້ນ ແມ່ນຮູບງົວກຳລັງກິນຫຍ້າ ”

ຜູ້ເຂົ້າຊົມ: “ ຢູ່ໃສຫຍ້າ ? ”

ນັກແຕ້ມ: “ ຫຍ້າຫັ້ນງົວກິນໝົດແລ້ວ ”

ຜູ້ເຂົ້າຊົມ: “ ແຕ່ງົວເດຢູ່ໃສ ? ”

ນັກແຕ້ມ: “ ທ່ານຄົງບໍ່ຄິດຕີວ່າ ງົວມັນຊິໄປໂງ່ຢືນຢູ່ບ່ອນ ທີ່ມັນເລັມຫຍ້າ ຈົນກ້ຽງແລ້ວ ? ”

ຫົວບໍ່ອັ້ນ

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!