Home » ຫາບຝຸ່ນໃສ່ນາຂຸນ

ຫາບຝຸ່ນໃສ່ນາຂຸນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງ ເຮັດວຽກໃຫ້ແຕ່ຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ມີເວລາ ຫາສ້າງໃສ່ຄອບຄົວຕົນເອງເລີຍ, ຍາມໃດກໍເຮັດໃຫ້ແຕ່ເຈົ້ານາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ຈິ່ງໝາຍເຖິງ ຕົນເປັນຜູ້ກະທຳ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແຕ່ຄົນອື່ນ, ສ້າງຮັ່ງຄູນມີ ໃຫ້ແຕ່ຄົນອື່ນ; ສ່ວນວ່າຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ ຊ້ຳພັດບໍ່ມີເວລາສ້າງສາເລີຍ.

(ສີລາ, 2000:3)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!