Home » ຫວານເປັນລົມ ຂົມເປັນຢາ

ຫວານເປັນລົມ ຂົມເປັນຢາ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ການກິນຫວານຫຼາຍ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄໍແຫ້ງ ບໍ່ເໝືອນກັບຢາ ຍິ່ງຂົມຍິ່ງດີ. ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຜູ້ທີ່ເວົ້າຫວານ ໃສ່ກັບຄົນອື່ນ ໃນເວລາຢູ່ຕໍ່ໜ້ານັ້ນ ບາງເທື່ອໃນຕົວຈິງອາດຈະເປັນ ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈ ກໍອາດຈະເປັນໄດ້ ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມ ກັບຜູ້ທີ່ເວົ້າແບບກົງໆ, ເວົ້າປົ໋ກໆ ແຕ່ມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ກັນ ຜູ້ນັ້ນກໍຈະເປັນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າ.

(ດວງຈັນ, 1991:33)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!