Home » ສາດນ້ຳໃສ່ກັນ

ສາດນ້ຳໃສ່ກັນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ສາດ ໝາຍເຖິງ ບຸກເຂົ້າໃສ່ ເຊິ່ງຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງ ທັງສອງຝ່າຍ ຕ່າງກໍຫາຄວາມຜິດໃສ່ກັນ ຫາເລື່ອງດ່າ ວ່າໃສ່ກັນແລະກັນ, ເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ຢ່າງຮຸນແຮງ ຈົນເຖິງຂັ້ນ ມີການທຳລາຍກັນ ໂດຍບໍ່ສົນວ່າ ຈະເປັນແນວໃດ ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ເສຍຫາຍ.

(ທອງມີ, 2007:168)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!