Home » ລາວເຮັດຜູ້ດຽວໝົດ

ລາວເຮັດຜູ້ດຽວໝົດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄູ: “ ສົງ, ພໍ່ຂອງຫຼານໄດ້ຊ່ວຍ ແກ້ບົດຝຶກຫັດ ພາສາອັງກິດ ໃຫ້ຫຼານແມ່ນບໍ ? ”

ສົງ: “ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍດອກປ້າຄູ. ພໍ່ຫຼານແກ້ຜູ້ດຽວໝົດ ”

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫົວບໍ່ອັ້ນ

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!