Home » ພ້າດີແພ້ດ້າມ

ພ້າດີແພ້ດ້າມ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ມີຄວາມໝາຍວ່າພ້າດີ ແມ່ນພ້າບໍ່ຫານ ຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ວຽກດຸ ໃຊ້ເລື້ອຍໆ, ໃຊ້ຫຼາຍໂພດດ້າມມັນຈະແຕກໄວ. ປຽບເຖິງຄົນທີ່ດີ, ມີຄວາມສາມາດ ກໍມັກຈະຖືກເລືອກໃຊ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປືອງເຫື່ອແຮງຂອງຕົນ.

(ດວງຈັນ, 1991:33)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!