Home » ຝົນທັ່ງໃຫ້ເປັນເຂັມ

ຝົນທັ່ງໃຫ້ເປັນເຂັມ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ທັ່ງເປັນເຫຼັກແຂງແກ່ນເປັນແທ່ງ ມີທັງແທ່ງນ້ອຍແທ່ງໃຫຍ່ ແລ້ວແຕ່ການນຳໃຊ້ ເຊິ່ງເພີ່ນໃຊ້ທັ່ງ ຕີລົງໃນແກ່ນກາງ ຂອງທ່ອນໄມ້ ໃຫ້ເປັນໜ້າຮາບພຽງ ເພື່ອໃຊ້ຮອງຕີມີດຕີພາ ເພີ່ນເອີ້ນວ່າ ເຫຼັກຄ້ອນທັ່ງ. ການທີ່ຈະເອົາ ທັ່ງມາຝົນໃຫ້ເປັນເຂັມນັ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງມີຄວາມຂະຫຍັນ ອົດທົນຝົນກວ່າທັ່ງ ຈະກາຍເປັນເຂັມໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ຈຶ່ງໝາຍເຖິງ ຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ ເຮັດວຽກເທື່ອລະໜ້ອຍ ໃຫ້ຈົນສຳເລັດຜົນ ຄືດັ່ງນ້ຳຝົນແຕ່ລະຢາດ ທີ່ຍ້ອຍຕົກໃສ່ຫີນ ແສນເທື່ອຈົນຫ້ຽນເຂົ້າ.

(ຫຸມພັນ, 2007:38)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!