Home » ຝົນຕົກບໍ່ທົ່ວເມືອງ

ຝົນຕົກບໍ່ທົ່ວເມືອງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ການທີ່ ຝົນຕົກ ບໍ່ທົ່ວເມືອງ ຫຼື ທົ່ວຟ້ານັ້ນ ເກີດຈາກ ສະພາບ ພູມອາກາດ ບາງເຂດມີ ອຸນຫະພູມ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ບາງເຂດ ອຸນຫະພູມ ເໝາະສົມ ກໍສາມາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຝົນຕົກໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ຈຶ່ງໝາຍເຖິງ ເວລາທີ່ເອົາ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ໃຫ້ຄົນອື່ນ ທີ່ມີຫຼາຍຄົນຢູ່ນຳກັນ, ແຕ່ເລືອກໃຫ້ບາງຄົນ ທີ່ຕົນເອງຮັກ ແລະ ສະໜິດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ຜູ້ອື່ນບໍ່ໄດ້ ມັນເໝືອນກັບ ໃຫ້ບໍ່ທົ່ວກັນ ການແຈກຢາຍສິ່ງຂອງ ບໍ່ທົ່ວກັນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ມີຄວາມຄິດອິດສາບັງບຽດ.

(ຫຸມພັນ, 2007:38), ສຶກສາຄຳໂຕງໂຕຍໃນພາສາລາວ, ປ. ໂທ ປີ 2015

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!