Home » ຜູ້ໜຶ່ງຊັກລົງຮູ ຜູ້ສອງຖູລົງຖ້ຳ

ຜູ້ໜຶ່ງຊັກລົງຮູ ຜູ້ສອງຖູລົງຖ້ຳ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ມີຄວາມໝາຍໄປຕາມ ພຶດຕິກຳ ຂອງຄົນສອງຄົນ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ມີແນວຄວາມຄິດ ບໍ່ກົງກັນ ໂດຍຜູ້ໜຶ່ງ ຢາກໄປຫາປາ, ຜູ້ໜຶ່ງຢາກໄປຫາຂຽດ ເມື່ອເວົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີການຜິດຖຽງກັນເກີດຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຟັງໃຜ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍ ຕ່າງເຮັດຕາມໃຈໂຕເອງ.

(ອ່ອນສີ, 2007:76)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!