Home » ຜູ້ກິນກິນພໍຮາກ ຜູ້ຢາກຢາກພໍຕາຍ

ຜູ້ກິນກິນພໍຮາກ ຜູ້ຢາກຢາກພໍຕາຍ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນສັງຄົມ, ບາງຄົນມີຫຼາຍໂພດ ຈົນເຫຼືອໃຊ້ເຫຼືອຈ່າຍເຫຼືອກິນ ບໍ່ຮູ້ເພື່ອແຜ່ຄົນອື່ນ ແຕ່ບາງຄົນຊ້ຳບໍ່ພຽງພໍ ຈົນກະທັງວ່າ ຂາດເຂີນອຶດຢາກກໍມີ. ເມື່ອທຽບໃສ່ສະພາບການເມືອງ ຜູ້ທີ່ສໍໂກງບ້ານເມືອງ ຫາຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າໂຕ ກິນເງິນຄຳໃຊ້ຈ່າຍຕາມໃຈ ສ່ວນຄົນທີ່ດີ ເຮັດວຽກກັບບໍ່ໄດ້ຜົນ. ເຊິ່ງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມບໍ່ສະເໝີກັນ. ອັນນີ້, ບໍ່ຄວນເຮັດຄວນຊ່ວຍກັນ ດັດແປງແກ້ໄຂໃຫ້ດີ.

(ສີລາ, 2000:5)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!